Hoelang duurt een behandeling?


Bij de gemiddelde behandeling is de therapeut een half uur met een patiënt bezig. Voor relaxatietherapie kan een behandeling - in samenspraak met de patiënt - een uur duren. Behandelingen van een uur kosten 60€.
Op hoeveel behandelingen per jaar heb ik recht?


Per kalenderjaar hebt u voor een bepaalde aandoening recht op 18 courante kinesitherapeutische behandelingen (met de hoogste terugbetaling). Als later datzelfde jaar een nieuw probleem ontstaat waarvoor kinesitherapie is aangewezen, kan de adviserend geneesheer van uw mutualiteit nog max. 2 reeksen van 18 verstrekkingen toestaan voor datzelfde jaar en met dezelfde terugbetalingsmodaliteiten.

Voor acute problemen (na operaties, bij lymfoedeem, CVS, ...) gelden andere terugbetalingsmodaliteiten ( F-pathololgie). Men krijgt dan 60 behandelingen per behandelingsjaar aan de normale terugbetaling.

Voor chronische aandoeningen (CF, MS, post CVA, Parkinson, COPD…) waarvoor een langdurige behandeling vereist is, gelden een verhoogde terugbetaling en een onbeperkt aantal behandelingen mits goedkeuring door de adviserende geneesheer van het ziekenfonds ( E-pathologie).
Wat gebeurt er als ik een afspraak heb gemist?


Indien je jouw afspraak niet hebt kunnen nakomen zonder voorafgaande verwittiging, zal deze aangerekend worden aan het normale tarief zonder terugbetaling van de mutualiteit.
Hoe kan ik een afspraak wijzigen of annuleren?


Heb je een afspraak gemaakt en kan je toch niet aanwezig zijn? Je kan je afspraak zonder probleem verplaatsen of annuleren (telefonisch of per sms), zij het wel minstens 24u op voorhand. Indien je minder dan 24u op voorhand annuleert, kan de helft van het normale tarief in rekening gebracht worden. Bij annulatie zonder voorafgaande verwittiging (no-show) wordt het volledige tarief in rekening gebracht zonder terugbetaling van de mutualiteit. E-mail, sociale media en andere kanalen worden niet gebruikt voor annulatie of wijzigingen van afspraken.

t's easy.