IMG_1443.jpg

Jolien Joncheere:

- Kinesitherapie

- Nuad Thai

- Ruesi Dat Ton

- Workshops

Klik op de foto voor meer info!

Stijn Desamblanx:

- Kinesitherapie

Manuele therapie

Françoise Hemelinckx:

- Kinesitherapie

© 2021 by Jolien Joncheere. All rights reserved.

  • Facebook