IMG_1443.jpg

Jolien Joncheere:

- Kinesitherapie

- Nuad Thai

- Thaise yoga (Ruesi Dat Ton)

- Workshops

Klik op de foto voor meer info!

Stijn Desamblanx:

- Kinesitherapie

Manuele therapie

IMG_1449.jpg