Informatiefiche kinesitherapie - praktijk gelegen te Stationsstraat 31, 1750 Lennik

In de kine-praktijk te Stationsstraat 31, 1750 Lennik zijn drie kinesitherapeuten werkzaam:

Naam                                                  Jolien Joncheere

RIZIV nr                                                             5-36327-83-526

Ondernemingsnr                                              BE0550 699 880

Adres maatschappelijke zetel                          Stationsstraat 31, 1750 Lennik

Rechtsvorm                                                      ONP

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering           AG Insurance nv

                                                                         Adres: E. Jacqmainlaan 53 - 1000 Brussel                                    

                                                                         02/664.81.11, info@aginsurance.be

Lid van beroepsvereniging                              Lid van Axxon, Beroepsvereniging voor                                         

                                                                         kinesitherapeuten (meer info: www.axxon.be)

Bevoegde toezichthoudende autoriteit            Provinciale Geneeskundige Commissie Vlaams-                                    

                                                                         Brabant/Brussel, controleorgaan van de gezondheidszorgberoepen

                                                                         Adres: Philips-Site 3B bus 1, 3001 Leuven-Heverlee

Conventiestatus                                               Niet geconventioneerd (klik hier voor de geldende tarieven)

Naam                                                 Françoise Hemelinckx

RIZIV nr                                                           1-5-03679-42-521

Ondernemingsnr                                             BE0748 355 988

Adres maatschappelijke zetel                         Stationsstraat 31, 1750 Lennik

Rechtsvorm                                                     ONP

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering          CURALIA

                                                                        Adres: Tweekerkenstraat 33 - 1000 Brussel                                    

                                                                        02/735.80.55, info@curalia.be

Lid van beroepsvereniging                             Neen

Bevoegde toezichthoudende autoriteit           Provinciale Geneeskundige Commissie Vlaams-

                                                                        Brabant/Brussel, controleorgaan van de gezondheidszorgberoepen

                                                                        Adres: Philips-Site 3B bus 1, 3001 Leuven-Heverlee

Conventiestatus                                              Geconventioneerd (klik hier voor de geldende tarieven)

Naam                                                Stijn Desamblanx

RIZIV nr                                                          1-5-32528-02-521

Ondernemingsnr                                           BE0500 564 243

Adres maatschappelijke zetel                       Stationsstraat 31, 1750 Lennik

Rechtsvorm                                                   ONP

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering        AG Insurance nv

                                                                      Adres: E. Jacqmainlaan 53 - 1000 Brussel                                    

                                                                      02/664.81.11, info@aginsurance.be

Lid van beroepsvereniging                           Neen

Bevoegde toezichthoudende autoriteit         Provinciale Geneeskundige Commissie Vlaams-                                    

                                                                      Brabant/Brussel, controleorgaan van de gezondheidszorgberoepen

                                                                      Adres: Philips-Site 3B bus 1, 3001 Leuven-Heverlee

Conventiestatus                                            Geconventioneerd (klik hier voor de geldende tarieven)

Bovenvermelde kinesitherapeuten zijn erkend als kinesitherapeut en beschikken over een geldig visum.