top of page

Informatiefiche kinesitherapie - praktijk gelegen te Stationsstraat 31, 1750 Lennik

 

Naam                                                  Jolien Joncheere

RIZIV nr                                                             5-36327-83-526

Ondernemingsnr                                              BE0550 699 880

Adres maatschappelijke zetel                          Stationsstraat 31, 1750 Lennik

Rechtsvorm                                                      ONP

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering           AG Insurance nv

                                                                         Adres: E. Jacqmainlaan 53 - 1000 Brussel                                    

                                                                         02/664.81.11, info@aginsurance.be

Lid van beroepsvereniging                              Lid van Kinekring Pajottenland

Bevoegde toezichthoudende autoriteit            Provinciale Geneeskundige Commissie Vlaams-                                    

                                                                         Brabant/Brussel, controleorgaan van de gezondheidszorgberoepen

                                                                         Adres: Philips-Site 3B bus 1, 3001 Leuven-Heverlee

Conventiestatus                                               Niet geconventioneerd

 

Bovenvermelde kinesitherapeute is erkend als kinesitherapeut en beschikt over een geldig visum.

bottom of page