top of page

Algemene voorwaarden lichaamswerk (sessie "Medizijn")

 

De sessies worden gegeven in de Stationsstraat 31, 1750 Lennik.

 

Je kan een afspraak vastleggen via telefoon, e-mail of sms.

 

Cadeaubonnen zijn 12 maanden geldig vanaf aankoopdatum en kunnen niet verlengd of terugbetaald worden.

 

Heb je een afspraak gemaakt en kan je toch niet aanwezig zijn? Je kan je afspraak zonder probleem verplaatsen of annuleren, zij het wel minstens 24u op voorhand. Indien je minder dan 24u op voorhand annuleert, kan de helft van het normale tarief in rekening gebracht worden. Bij annulatie zonder voorafgaande verwittiging (no-show) wordt het volledige tarief in rekening gebracht.

 

De prijzen vermeld op de website zijn inclusief BTW, verzekering en gebruik van het materiaal.

 

Door een sessie "Medizijn" vast te leggen ga je akkoord met de volgende huisregels:

- Wees tijdig aanwezig op je afspraak, zodat de afspraak van de persoon die na jou komt ook op tijd kan aanvatten. De sessie kan niet langer duren indien je te laat bent.

- Zet je smartphone op stil (ook het trilsignaal), zodat je even volledig offline kan zijn en optimaal kan ontspannen.

- Draag aangepaste kledij waar je makkelijk in bewogen kan worden, verder hoef je zelf niets te voorzien.

- Meld steeds vooraf of je bepaalde blessures of lichamelijke ongemakken hebt, of als je zwanger bent. Op die manier kunnen we samen bekijken of een massage aangewezen is of niet. Bij twijfel, raadpleeg steeds je behandelende arts.

 

Jolien Joncheere is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen of diefstal, in de gebouwen van Medizijn, Stationsstraat 31, 1750 Lennik.

bottom of page