Algemene voorwaarden Ruesi Dat Ton (Thaïse Yoga)

VIDEOLESSEN:

Algemeen:

- Aankoop van de videoles(sen) geeft steeds onbeperkte toegang tot de videoles gedurende de periode aangegeven op de aankooppagina van de les.

- Je kan een videoles aankopen vanaf de datum dat de les online geplaatst wordt. De toegangsperiode tot de les is geldig gedurende twee weken nadat de betreffende les online geplaatst werd (dus geen twee weken na de aankoopdatum). Voorbeeld: de videoles van 1nov2021 tot 14nov2021 kan je aankopen voor 15€ gedurende deze periode, maar hoe dichter bij 1nov je ze aankoopt, hoe langer je de les kan bekijken. Koop je de les aan op 3nov2021, dan kan je ze voor 15€ zo vaak bekijken als je wil tot en met 14nov2021. Koop je de les aan op 13nov2021, dan betaal je eveneens 15€ maar loopt je toegang eveneens ten einde na 14nov2021. Hou hiermee dus rekening bij je aankoop. In het ideale scenario koop je de les dus aan op de datum dat ze online geplaatst wordt (telkens op maandagen, om de twee weken, de data staan vermeld op de website).

- Bij de aankoop van een videoles stemt de koper in met deze algemene voorwaarden.

- De koper en/of gebruiker stemt er bij aankoop van de videoles(sen) mee in om de videoles(sen) uitsluitend aan te kopen en/of te gebruiken voor eigen gebruik. Niets uit de videoles(sen) mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, door middel van microfilm, druk, fotokopie of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jolien Joncheere / Medizijn.

- Er wordt veel aandacht geschonken aan een correcte en veilige manier van bewegen. U wordt hierbij aangemoedigd goed te luisteren naar uw eigen lichaam en uw eigen grenzen te respecteren. Jolien Joncheere en/of Medizijn zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke kwetsuren of ongevallen ten gevolge van het uitvoeren van de bewegingen en houdingen die in de videolessen aan bod komen. Twijfelt u of de beoefening van videolessen iets voor u is? Neem dan persoonlijk contact op met Jolien Joncheere en/of Medizijn of raadpleeg uw arts alvorens u overgaat tot aankoop.

 

Terugkeerbeleid:

Gezien een groot deel van de waarde van de dienst vervat is in een eerste bezichtiging en beleving van de bestanden kan er geen terugbetaling worden gedaan bij een annulatie. De diensten op de website hebben echter het doel om u te helpen. Indien u van oordeel bent dat de diensten niet voldoen aan uw verwachtingen, neem dan contact op via onderstaande coördinaten. Gelieve duidelijk te beschrijven welke uw klachten zijn zodat we kunnen komen tot een passende oplossing.

Contacteer: Jolien Joncheere, Stationsstraat 31, 1750 Lennik. 

E-mail: jolien.joncheere@gmail.com.

FYSIEKE LESSEN:

De lessen gaan door in de Stationsstraat 31, 1750 Lennik.

Losse lessen en/of beurtenkaarten dienen te worden aangekocht vóór aanvang van de les. Dit kan rechtstreeks online via het reservatiesysteem (Momoyoga), cash, via Payconiq (smartphone), via Bancontact of via overschrijving op rekeningnummer BE93 7350 5661 7167 met vermelding van “voornaam, naam en Ruesi Dat Ton”. Alle inschrijvingen zijn strikt persoonlijk en kunnen niet worden terugbetaald. Verlengingen zijn enkel mogelijk wegens medische redenen en met een geldig doktersvoorschrift.

Om een persoonlijke aanpak en bijsturing te garanderen kunnen er max. 10 personen per les deelnemen. Hierdoor is het noodzakelijk om je plaatsje in de les op voorhand te reserveren via het online reservatiesysteem op de website. Je kan één of meerdere lessen gelijkertijd reserveren. Heb je een plaatsje gereserveerd en kan je uiteindelijk toch niet aanwezig zijn? Annuleer dan je plaatsje voor de live les minstens 4 uur op voorhand, zodat iemand anders jouw plaats kan innemen. Indien je niet of minder dan 4 uur op voorhand annuleert, zal de les toch aangerekend worden op je beurtenkaart. Een online les dient ten laatste 1 uur voor aanvang van de les geannuleerd te worden.

Om het milieu wat te sparen worden er geen fysieke beurtenkaarten meegegeven. Resterende beurten worden bijgehouden in het online reservatiesysteem en in de persoonlijke administratie van de lesgeefster.

Privélessen kunnen enkel telefonisch of via e-mail gereserveerd worden. Kan je op een afgesproken privéles toch niet aanwezig zijn? Annuleer dan je afspraak minstens 24u op voorhand. Indien je minder dan 24u op voorhand annuleert, kan de helft van het normale tarief in rekening gebracht worden. Bij annulatie zonder voorafgaande verwittiging (no-show) wordt het volledige tarief in rekening gebracht.

De prijzen vermeld op de website zijn inclusief BTW, verzekering en gebruik van het materiaal.

Bij registratie en deelname aan de lessen verbind je je met de volgende huisregels:

- Wees tijdig aanwezig voor de les: om iedereen de kans te geven rustig z’n plekje in te nemen en de les toch op tijd te starten en te beëindigen, sluit de toegangsdeur 5 min voor aanvang van de les.

- Zet je smartphone op stil (ook het trilsignaal), zodat iedereen even volledig offline kan zijn en optimaal kan ontspannen.

- Je brengt je eigen yogamatje en eventueel meditatiekussentje mee en voorziet aangepaste kledij waar je makkelijk in kan bewegen.

- Meld steeds vooraf of je bepaalde blessures of lichamelijke ongemakken hebt, of als je zwanger bent. Op die manier kunnen we samen bekijken of deelname aan de les aangewezen is of niet. Bij twijfel, raadpleeg steeds je behandelende arts.

Jolien Joncheere behoudt het recht om ten alle tijde uurroosters en lessen te veranderen en te vervangen.

Jolien Joncheere is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen of diefstal, in de gebouwen van Medizijn, Stationsstraat 31, 1750 Lennik.