top of page

Algemene voorwaarden Thaise Yoga (Ruesi Dat Ton)

VIDEOLESSEN:

Algemeen:

- Aankoop van een abonnement voor Medigizijn (videolessen) geeft steeds onbeperkte toegang tot de videolessen gedurende de periode van je abonnement.

- De prijs van een abonnement voor de videolessen staat volledig los van de groepslessen.

- De koper en/of gebruiker stemt er bij aankoop van de videoles(sen) mee in om de videoles(sen) uitsluitend aan te kopen en/of te gebruiken voor eigen gebruik. Niets uit de videoles(sen) mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, door middel van microfilm, druk, fotokopie of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jolien Joncheere / Medizijn.

- Bij de aankoop van een videoles stemt de koper in met deze algemene voorwaarden.

- Er wordt veel aandacht geschonken aan een correcte en veilige manier van bewegen. Je wordt hierbij aangemoedigd goed te luisteren naar je eigen lichaam en je eigen grenzen te respecteren. Jolien Joncheere en/of Medizijn zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke kwetsuren of ongevallen ten gevolge van het uitvoeren van de bewegingen en houdingen die in de videolessen aan bod komen. Twijfel je of de beoefening van videolessen iets voor jou is? Neem dan persoonlijk contact op met Jolien Joncheere en/of Medizijn of raadpleeg je arts alvorens je overgaat tot aankoop.

 

Terugkeerbeleid:

Gezien een groot deel van de waarde van de dienst vervat is in een eerste bezichtiging en beleving van de bestanden kan er geen terugbetaling worden gedaan bij een annulatie. De diensten op de website hebben echter het doel om je te helpen. Indien je van oordeel bent dat de diensten niet voldoen aan je verwachtingen, neem dan contact op via onderstaande coördinaten. Gelieve duidelijk te beschrijven welke jouw klachten zijn zodat we kunnen komen tot een passende oplossing.

Contacteer: Jolien Joncheere, Stationsstraat 31, 1750 Lennik. 

E-mail: jolien.joncheere@gmail.com.

GROEPSLESSEN:

De lessen gaan door in de Stationsstraat 31, 1750 Lennik.

Bij aankoop van een plaatsje voor de groepsles (losse les) of lessenreeks stemt de koper in met deze algemene voorwaarden.

Om een persoonlijke aanpak en bijsturing te garanderen kunnen er max. 10 personen per les deelnemen. Hierdoor is het noodzakelijk om je plaatsje in de les op voorhand te reserveren via het online reservatiesysteem op de website. Reserveren gebeurt per lessenreeks en/of per losse les (indien de lessenreeks niet volzet is).

Er wordt enkel gewerkt met lessenreeksen en losse lessen, niet met beurtenkaarten of abonnementen. Een lessenreeks betaal je volledig voor aanvang van de reeks. Pas na betaling is je plaats definitief gereserveerd. Kan je een les niet komen? Dan zou ik het fijn vinden als je me hiervan zo snel mogelijk op de hoogte wil brengen en dan kan je:

- ofwel: diezelfde week of uiterlijk de week nadien deelnemen aan de andere groepsles op maandag- of donderdagavond (op voorwaarde dat er plaats is);

- ofwel: kiezen voor een gratis voucher voor een videoles voor de periode tussen je gemiste les en de daaropvolgende groepsles. Heb je de laatste les van de reeks gemist, dan is je voucher tot één week na de gemiste les geldig.

Betalingen gebeuren bij voorkeur online via Momoyoga. Betaalde lessen worden niet terugbetaald.

Als de lessenreeks niet volzet is kan je ook een losse les bijwonen. Een losse les kost 12€ en kan je reserveren via e-mail naar Jolien.joncheere@gmail.com

Indien er minder dan 5 personen ingeschreven zijn voor een lessenreeks, kan de lessenreeks last minute geannuleerd worden. Je wordt hiervan uiterlijk 6 uur voor aanvang van de lessenreeks telefonisch of via sms op de hoogte gebracht door Jolien Joncheere. Je behoudt in dit geval je krediet voor een volgende lessenreeks en/of krijgt je lessenreeks terugbetaald.

De prijzen vermeld op de website zijn inclusief BTW, verzekering en gebruik van het materiaal.

Bij registratie en deelname aan de lessen verbind je je met de volgende huisregels:

- Wees tijdig aanwezig voor de les: om iedereen de kans te geven rustig z’n plekje in te nemen en de les toch op tijd te starten en te beëindigen, sluit de toegangsdeur 5 min voor aanvang van de les.

- Zet je smartphone op stil (ook het trilsignaal), zodat iedereen even volledig offline kan zijn en optimaal kan ontspannen.

- Je brengt je eigen yogamatje en eventueel meditatiekussentje mee en voorziet aangepaste kledij waar je makkelijk in kan bewegen.

- Meld steeds vooraf of je bepaalde blessures of lichamelijke ongemakken hebt, of als je zwanger bent. Op die manier kunnen we samen bekijken of deelname aan de les aangewezen is of niet. Bij twijfel, raadpleeg steeds je behandelende arts.

Jolien Joncheere behoudt het recht om ten allen tijde uurroosters en lessen te veranderen en te vervangen.

Jolien Joncheere is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen of diefstal, in de gebouwen van Medizijn, Stationsstraat 31, 1750 Lennik.

bottom of page